Strona wykorzystuje Cookies do celów statystycznych. Informacje czym są cookies i jak je wyłączyć znajdują się TUTAJ [akceptuję - zamknij]
facebook

Producenci

Newsletter

Regulamin świadczenia usług sklepu HEGE.com.pl


§ 1


HEGE.com.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest firma Be Perfect z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3 Maja 34/5, 41-300, wpisaną do CEIDIG. NIP: 629-225-06-97 ; REGON: 241314298. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie HEGE.com.pl.


§ 2


HEGE.com.pl jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą nabywać produkty z branży odzieżowej.


§ 3


1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem HEGE.com.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
3. Złożenie zamówienia jest jednoznacze z zaakceptowaniem przez Klienta niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.
5. Przedstawiona na stronie internetowej HEGE.com.pl oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego , jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań(zgodnie z art. 71 k.c.).
6. Zawarcie umowy i realizacja zamówień następuje po potwierdzeniu zamówienia.
7. Ceny produktów na stronie HEGE.com.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
8. Firma Be Perfect dostarcza drogą mailową (na podany przy rejestracji adres e-mail) dowód zakupu – fakturę VAT. Która stanowi potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży.


§ 4


1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu i wypełnić udostępniony na stronie formularz rejestracji.
2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego produktu, wybór  rozmiaru oraz wybór ilości sztuk i kliknięcie znaku „Dodaj do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
3. W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).
4. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.
5. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie internetowej sklepu HEGE.com.pl
6. Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
7. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień (anulowania zamówienia) w przypadku:
nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia
nieotrzymania wpłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia.

§ 5

1. Zamawiający, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki.
2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, bez śladów użytkowania, a HEGE.com.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego należność za zwrócone zamówienie.
3. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony.

4. Zwracany towar należy odesłać na adres:

Be Perfect - HEGE

ul. Jana III Sobieskiego 11 F 4p.

40-082 Katowice

5. Jeśli zwrot zostanie wykonany zgodnie z regulaminem, Sprzedający w terminie do 14 dni zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności.

§ 6


1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
2. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
3. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki.
4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni, liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.

§ 7

1. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
5. Sklep HEGE.com.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.